Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


…protože nikdy nežili – platí pro únor 2005!