Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


…ale ti druzí dva by taky byli slušná dvojice.