Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Sv. Petr Julián Eymard byl zakladatelem Kongregace nejsvětější svátosti, tzv. Eucharistiánů; zakladatelem Kongregace bratří Nejsvětější svátosti (tzv. Petrinů) byl P. Václav Klement Petr.