Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


konkrétně Tit 2,11–14