Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


viz Iz 9,3: »Neboť jařmo, které ho tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře jsi zlomil jako za midjanských dnů.«