Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 3:


Tit 2,14: »On vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti a očistil si nás, abychom byli jeho vlastním lidem, horlivým v konání dobrých skutků.«