Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


Poprvé se tak stalo, když oznámil Josefovi, že Mariino dítě je Božím Synem a bude se jmenovat Ježíš (Mt 1,20–23), podruhé vyzval Josefa, aby s Marií a Ježíšem uprchl do Egypta (Mt 2,13), a potřetí mu oznámil, že se může vrátit do Izraele (Mt 2,19–20).