Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Ženy v Ježíšově rodokmenu zmiňuje sv. Matouš (Mt 1,1–17); sv. Lukáš v rodokmenu ženy nezmiňuje (Lk 3,23–38).