Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 4:


Stane se tak, připadne-li 25. prosince na neděli; 1. adventní neděle je v tom případě 27. listopadu a advent trvá 28 dní.