Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


Měli s sebou v arše pouze dva červy.