Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 3:


Je psáno: „Mojžíš zhotovil měděného hada…“ (Nm 21,9)