Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


Demokratická společnost musí totiž respektovat minority