Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


– jeho autorem je archanděl Gabriel.
Na vysvětlení: církev chápala a chápe jeho slova „Buď zdráva, milostiplná“ v tom smyslu, že Maria byla obdařena vší možnou milostí, tedy i milostí stavu bez hříchu dědičného i vlastního – první lidé se rovněž před pádem nacházeli ve stavu milosti, kterou však hříchem ztratili.