Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 3:


viz Sermo 186,1 (MPL 38,999)