Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 4:


konkrétně v díle z 2. stol. Adversus haereses (Proti bludným naukám) 3,22,4 (MPG 7,959)