Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


Jejich autorem je sv. Ignác z Antiochie, který zemřel v Římě mučednickou smrtí za vlády císaře Traiana (98–117). Citovaná slova pocházejí z jeho listu Efezanům 19,1