Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Katolická církev věří, že Panna Maria byla vzata do nebe s tělem i duší, proto nemohou být uchovávány žádné její ostatky – nepočítáme-li ovšem „několik jejích slz, které prolila na Golgotě“ apod.; to jsou spíše úsměvné projevy poněkud zvláštní lidové zbožnosti než skutečné pozůstatky.