Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


KKC 1238