Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


KKC 1306