Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


Sv. Pavel byl povolán na cestě do syrského Damašku.