Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


Zacheus mezi apoštoly nepatřil.