Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 3:


…kterým byl tehdy Héródés.