Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Viz např.: „Může z Nazareta vzejít něco dobrého?“ (Jan 1,46)