Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


»Abrahám nazval to místo „Hospodin se stará“, proto se dnes říká: „Na hoře, kde se Hospodin stará“.« (Gn 22,14) – 2. čtení z velikonoční vigilie