Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


»Mojžíš vztáhl svou ruku nad moře a Hospodin hnal moře prudkým žhavým větrem po celou noc zpět a moře vysušil.« (Ex 14,21) – 3. čtení z velikonoční vigilie