Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


»My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Je­žíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím křest­ním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbe­ni.« (Řím 6,3n) – epištolní čtení z velikonoční vigilie