Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


»Petr se však zvedl a běžel k hrobu. Naklonil se dovnitř a viděl jen pruhy plátna.« (Lk 24,12) – evangelní text z velikonoční vigilie (cyklus C)