Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


Dočteme se o tom v Platónově díle Obrana Sókratova (29d).