Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


Sk 16,11–15 – Pavel se dostává poprvé na evropský kontinent (do Makedonie) a Lydie první uvěří.