Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Sk 17,32