Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


Viz Kol 4,16: »Až si tento list přečtete, postarejte se, aby si ho přečetli také v církevní obci laodicejské, a list laodicejský si také přečtěte i vy.«