Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


Viz 2 Tim 1,5