Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 3:


Viz Flp 4,22: »Pozdravují vás všichni zdejší křesťané, zvláště ti, co jsou v císařských službách.«