Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 4:


Viz 1 Tim 3,15: »…Kdybych se totiž opozdil, abys věděl, jak je třeba se chovat v Božím domě, v církvi živého Boha, která je sloupem a pevnou oporou pravdy.«