Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Viz Gal 2,9: »Poněvadž Jakub, Petr a Jan – uznávané sloupy – poznávali, že mám k tomu (od Boha) milost, podali mně i Barnabášovi pravici na znamení, že patříme k sobě: my že tedy máme být pro pohany, oni pro židy.«