Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


Původní význam řeckého Αποκαλυψις (Apokalypsis) pochází z řeckého slovesa αποκαλυπτειν (apokalyptein), což znamená „odhalovat“, „odkrývat“ – vzniklo spojení předpony απο- (apo-) čili „od-“ a slovesa καλυπτειν (kalyptein), tj. „halit“, „krýt“.