Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 3:


»Když (Beránek) rozlomil pátou pečeť, uviděl jsem pod oltářem duše těch, kteří byli zabiti pro Boží slovo a pro svědectví, které vydali.« (Zj 6,9)