Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


»Dvanáct bran bylo dvanáct perel: každá brána byla vytvořena z jediné perly.« (Zj 21,21a)