Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Zj 1,8; 21,6; 22,13