Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


Encyklika Spe salvi je datována 30. listopadu 2007. Předchozí encyklika Benedikta XVI. – Deus caritas est – byla vydána již roku 2005. Dokument Sacramentum caritatis není encyklika.