Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 4:


Tento dokument je sice datován 7. července, ovšem v platnost vešel až 14. září: »Nařizujeme, aby všechno to, co jsme stanovili tímto Apoštolským listem daným Motu proprio, bylo pokládáno jako „ustanovené a nařízené“ zachovávat ode dne 14. září tohoto roku, na slavnost Povýšení Svatého Kříže…«