Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 4:


Luk 1,3; Skut 1,1