Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


Jan 20,19–31