Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 4:


Sk 6,1–7