Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


Sk 8,14–17