Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Svatá Anežka Česká se starala o chudé a nemocné i založila klášter. Správná odpověd je tedy a) i b)