Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 4:


V tento den se neslaví žádná bohoslužba, církev a věřící zůstávají na modlitbách u Kristova hrobu. Vigilie patří k neděli.