Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


srov. Jób 39,5-7