Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


srov. Přísl 30,30