Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


srov. Jób 39,13-17